Meziroční inflace v eurozóně

Roční míra inflace dle https://ec.europa.eu/eurostat/ v eurozóně byla v dubnu 2022 7,4 %, což je ve srovnání s březnem stabilní. O rok dříve byla sazba 1,6 %. Roční inflace v Evropské unii byla v dubnu 2022 8,1 %, což je nárůst ze 7,8 % v březnu. O rok dříve byla sazba 2,0 %. Tyto údaje zveřejnil Eurostat, statistický úřad Evropské unie.

Nejnižší meziroční sazby byly ve Francii, na Maltě shodně 5,4 % a ve Finsku (5,8 %). Nejvyšší meziroční sazby byly zaznamenány v Estonsku (19,1 %), Litvě (16,6 %) a Česku (13,2 %). Ve srovnání s březnem meziroční inflace klesla ve třech členských státech, zůstala stabilní ve dvou a vzrostla ve dvaadvaceti.
V dubnu k meziroční míře inflace v eurozóně nejvíce přispěly energie (+3,70 procentních bodů, pb), následované službami (+1,38 pb), potravinami, alkoholem a tabákem (+1,35 pb) a neenergetickým průmyslovým zbožím. (+1,02 pb).

Rychlé zotavení a náklady na energii pohánějí inflaci
Znovuotevření evropské ekonomiky v roce 2021 po náhlém šoku CОVID-19 v roce 2020 stojí za mnoha faktory, které v posledních měsících způsobily tak rychlý růst cen. Globální dodavatelské řetězce se dosud nevzpamatovaly z výrobních problémů, cestovních omezení a problémů s pracovní silou, které pandemie přinesla. Rostoucí náklady na energii pouze prohloubily problémy s dodávkami, zejména s ohledem na odvětví dopravy, které mělo v prosinci 2021 nejvyšší míru inflace ze všech odvětví v EU.
Vysoká míra inflace se odráží v USA.
Vysoká míra inflace zaznamenaná v Evropě se projevila i v jiných částech světa. Například ve Spojených státech dosáhl index spotřebitelských cen v prosinci 2021 40letého maxima sedmi procent, což bylo ovlivněno mnoha stejnými faktory, které vedly k evropské inflaci. Přesto se doufáme, že jakmile se tyto problémy dodavatelského řetězce uvolní, začnou úrovně inflace v průběhu roku 2022 klesat.

Scroll to Top